phoca_thumb_m_2

Galeria - Siedliszcze stare fotografie

mkidn_01_cmyk 

mak_plus200 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI- UCZESTNIKÓW „WAKACJI Z GOK-iem”

 

1. Dziecka musi posiadać ważny dokument ze zdjęciem (legitymacja szkolna/dowód osobisty). Ksero dokumentu należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej do dnia 1.07.2019. Dokument jest konieczny do wystawienia przepustek upoważniających do zwiedzania Portu Lotniczego Lublin.

Bez ważnego dokumentu dziecko nie może uczestniczyć w tej wycieczce.

 

 

2. W związku ze zwiedzaniem Portu Lotniczego Lublin rodzice wypełniają niezbędne załączniki- zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na przeprowadzenie obowiązkowej kontroli bezpieczeństwa małoletniego. Druki do pobrania w Bibliotece Publicznej. Wypełnione należy dostarczyć do dnia 1.07.2019.

3. Na wyjazdy dzieci zakładają czapeczki przekazane przez GOK Siedliszcze w pierwszym dniu zajęć.

4. Wszystkie dzieci uczestniczące w Wakacjach z GOK-iem objęte są grupowym ubezpieczeniem.

5. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych godzinach, prosimy o przestrzeganie godzin przywozu i odbioru dzieci.

6. Prosimy o ograniczenie ilości słodyczy zabieranych przez dzieci.