phoca_thumb_m_2

Galeria - Siedliszcze stare fotografie

mkidn_01_cmyk 

mak_plus200 

Konkurs "Zima w obiektywie" rozstrzygnięty

 

Imiejsce-_Krzysztof_Szelest

Ocenie poddano 269 prac wykonanych przez 91 uczestników:

  • w kategorii kl. I-III- 32 uczestników/ 94 prace

  • w kategorii kl. IV-VIII- 59 uczestników/ 175 prace

Prace oceniało jury w składzie:

  1. Natalia Dudek

  2. Kamila Wicińska

  3. Hieronim Zonik

  4. Arkadiusz Zawiaczyński

 

 

Jury przyznawało główne miejsca odpowiednio punktując (I miejsce- 4 punkty, II miejsce- 3 punkty, III miejsce- 2 punkty, wyróżnienie – 1 punkt). Po zsumowaniu punktów postanowiono nagrodzić następujące osoby:

Kategoria kl. I-III

I miejsce- Krzysztof Szelest

II miejsce- Natalia Sapko

Gabriel Skoczylas

III miejsce- Gabriel Wawrzyszuk

Piotr Poliszuk

Angelika Okoń

Wyróżnienia: Szymon Hołub, Izabela Grudzień, Oliwia Pielech, Kacper Wawrzyszuk, Natalia Pyda, Anna Kocot

Kategoria kl. IV-VIII

I miejsce- Szymon Stepaniuk

II miejsce- Bartosz Jasik

III miejsce- Oskar Rodzeń

Kacper Osypowicz

Karolina Szemro

Wyróżnienia: Martyna Domańska, Martyna Grzesiuk, Maja Jędruszak, Małgorzata Miszczuk, Szymon Pawlak, Bartosz Rodzeń

Gratulujemy laureatom, dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom.

Nagrodzonych uczestników prosimy o odbiór nagród w bibliotece.

 

Kategoria I-III

Imiejsce-_Krzysztof_Szelest

I miejsce - Krzysztof Szelest

 

 IImiejsce-_Gabriel_Skoczylas

II miejsce - Gabriel Skoczylas

 IImiejsce-_Natalia_Sapko

II miejsce - Natalia Sapko

IIImiejsce-_Angelika_Oko 

III miejsce- Angelika Okoń

 IIImiejsce-_Piotr_Poliszuk

III miejsce - Piotr Poliszuk

 IIImiejsce-_Gabriel_Wawrzyszuk

III miejsce - Gabriel Wawrzyszuk

 Wyroznienie-_Anna_Kocot

Wyróżnienie - Anna Kocot

 Wyroznienie-_Izabela_Grudzie

Wyróżnienie - Izabela Grudzień

 Wyroznienie-_Kacper_Wawrzyszuk

Wyróżnienie - Kacper Wawrzyszuk

 Wyroznienie-_Natalia_Pyda

Wyróżnienie - Natalia Pyda

 Wyroznienie-_Oliwia_Pielech

Wyróżnienie - Oliwia Pielech

 Wyroznienie-_Szymon_Houb

Wyróżnienie - Szymon Hołub

 

 

Kategoria IV-VIII

Imiejsce-_Szymon_Stepaniuk

I miejsce - Szymon Stepaniuk

 IImiejsce-_Bartosz_Jasik

II miejsce - Bartosz Jasik

IIImiejsce-_Karolina_Szemro 

III miejsce - Karolina Szemro

 IIImiejsce-_Kacper_Osypowicz

III miejsce - Kacper Osypowicz

 III_miejsce-_Oskar_Rodze

III miejsce - Oskar Rodzeń

 Wyroznieni-_Bartosz_Rodze

Wyróżnienie - Bartosz Rodzeń

 Wyroznienie-_Maja_Jdruszak

Wyróżnienie - Maja Jędruszak

 Wyroznienie-_Magorzata_Miszczuk

Wyróżnienie - Małgorzata Miszczuk

 Wyroznienie-_Martyna_Domaska

Wyróżnienie - Martyna Domańska

 Wyroznienie-_Martyna_Grzesiuk

Wyróżnienie - Martyna Grzesiuk

 Wyroznienie-_Szymon_Pawlak

Wyróżnienie - Szymon Pawlak