phoca_thumb_m_2

Galeria - Siedliszcze stare fotografie

mkidn_01_cmyk 

mak_plus200 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
czwartek, 22 grudnia 2011 11:19

Informacja o wynikach rekrutacji na stanowisko pracy

w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedliszczu

W związku z zamieszczonym ogłoszeniem do Gminnego Ośrodka Kultury w Siedliszczu wpłynęło 5 ofert, z czego tylko jedna oferta spełniała wszystkie wymogi formalne, tj. oferta Pani Anny Kowalczuk.

W związku z powyższym informuję, że w wyniku zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy instruktor GOK została wybrana Pani Anna Kowalczuk, zam. Siedliszcze.

Uzasadnienie

Pani Anna Kowalczuk spełniła wszystkie wymagania niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku. Jako jedyna ze wszystkich kandydatów posiada wykształcenie o specjalności animator kultury oraz przygotowanie pedagogiczne.

Kierownik GOK
 mgr Dorota Orysz