phoca_thumb_m_2

Galeria - Siedliszcze stare fotografie

mkidn_01_cmyk 

mak_plus200 

Konkurs na prezentację multimedialną na dowolne zajęcia lekcyjne

konkurs_prezentacje_multimedialne1

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
  • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
  • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

 REGULAMIN

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej i I- III gimnazjum.
2. Praca powinna być wykonana indywidualnie.
3. Prace może być wykonana w formie prezentacji w programie PowerPoint (do 20 slajdów). Jako nazwę pliku należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz klasę.
3. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.
4. Prezentację należy złożyć do biblioteki szkolnej lub do Biblioteki Publicznej w Siedliszczu do dnia 29 maja 2015 roku.  Praca powinna być zapisana w  formacie Word 97-2003
5.  Kryteria oceny prac konkursowych
  • estetyka i efekt wizualny,
  • zawartość prezentacji
  • grafika i cała szata graficzna
  • techniczna poprawność wykonania.
6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza i bibliotek. Prace stają się własnością organizatorów.
7. Ogłoszenie wyników 4 czerwca 2015 roku.
8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe
Zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy: Biblioteka ZS w Siedliszczu, Biblioteka Publiczna w Siedliszczu