phoca_thumb_m_2

Galeria - Siedliszcze stare fotografie

mkidn_01_cmyk 

mak_plus200 

Konkurs graficzny „Okładka do książki”

konkurs_graficzny1

 

 Cele konkursu:


1. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.
3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologia komputerową.

4.Prezentzcja prac uczniów stosujących rożne techniki graficzne.

REGULAMIN

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu okładki książki.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. III- VI szkoły podstawowej i I- III gimnazjum.

Projekt powinien zawierać:

  1. o   czytelne napisy - tytuł książki, imię i nazwisko autora

  2. o   szatę graficzną, która będzie zachęcać czytelnika do przeczytania książki

3. Praca powinna być dziełem jednego ucznia.

4. Projekt może być wykonany przy użyciu dowolnego programu komputerowego.

5. Pracę podpisaną (imię nazwisko, klasa) zapisaną w formacie Word 97-2003 należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub Biblioteki Publicznej w Siedliszczu  do dnia  29 maja 2015 roku.                

6. Kryteria oceniania:

  1. o   oryginalność koncepcji

  2. o   czytelność napisów

  3. o   trafność zastosowanych technik graficznych

7. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

  1. o   klasy III –IV

  2. o   klasy V- VI

  3. o   klasy I-III (gimnazjum)

8. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza i bibliotek. Prace stają się własnością organizatorów.

9. Ogłoszenie wyników 4 czerwca 2015 roku.

10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe.  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Organizatorzy:

Biblioteka ZS w Siedliszczu

Biblioteka Publiczna w Siedliszczu