phoca_thumb_m_2

Galeria - Siedliszcze stare fotografie

mkidn_01_cmyk 

mak_plus200 

Konkurs Plastyczny "Wiosna ach to ty"
czwartek, 12 kwietnia 2012 11:09

Konkurs plastyczny

„Wiosna ach to ty”

Cel:

- Rozbudzanie wyobraźni twórczej i wrażliwości na piękno otaczającego świata

- Rozwijanie zdolności manualnych

- Poszukiwanie różnorodnych rozwiązań artystycznychRegulamin:

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Uczestnicy konkursu powinni wykonać pracę plastyczną dowolną techniką plastyczną

3. Praca powinna nawiązywać do wiosny jako pory roku

4. Format pracy A4

5. Opisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć w bibliotece do 20.04.2012 r.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 kwietnia

7. Laureaci otrzymają nagrody książkowe

Organizatorzy:

Biblioteka Szkolna ZS w Siedliszczu

Biblioteka Publiczna w Siedliszczu

Świetlice Szkolne ZS w Siedliszczu