phoca_thumb_m_2

Galeria - Siedliszcze stare fotografie

mkidn_01_cmyk 

mak_plus200 

Protokół z VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka
środa, 20 lutego 2013 20:50

Protokół jury oceniającego autorskie zestawy wierszy nadesłane do VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka Chełm – Siedliszcze 2012

Komisja oceniająca w składzie:

1. Bożena Fornek – instruktor literatury w Zamojskim Domu Kultury w Zamościu,

2. Teresa Kurzępa – dr nauk humanistycznych, polonista I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie,

3. Henryk Radej – polonista, literat, publicysta – przewodniczący komisji

przyjęła do oceny 22 zestawy wierszy poetów polskich, które nadesłano na konkurs. Ocenie poddano 16 zestawów, ponieważ 6 innych nie spełniało wymogów formalnych regulaminu konkursu (brak godła, nośnika elektronicznego lub koperty z danymi autora).

Do ścisłej czołówki autorów nominowanych do nagrody głównej zakwalifikowane zostały tekstów autorów o następujących godłach i tytułach zestawów:

  1. Godło: Drezno – „Trzęsienie ziemi”,

  2. Godło: Pasierb Kalijopy – „metrem do wiersza”,

  3. Godło: Sagittarius – „tutaj wszystko jest nowe…”,

  4. Godło: Semantyka srebra – „Południe o barwie marengo”,

  5. Godło: Zabawa z cieniem – „to – tylko – to”,

  6. Godło: Wyżyna – „Wycieczka”.

Wymienione zestawy poddano ponownej ocenie artystycznej oraz kontekstowo-literackiej. Po wymianie opinii oraz not oceniających jury zdecydowało, że nagrodę główną – a jest nią: medal pamiątkowy konkursu, druk nagrodzonego tomiku poetyckiego ufundowany przez Urząd Gminy w Siedliszczu oraz 100 tzw. egzemplarzy autorskich otrzymuje:

autor zestawu ukrytego pod godłem „Semantyka srebra”

oraz tomiku poetyckiego „Południe o barwie marengo”

- a jest nim Pani Anna Piliszewska z Wieliczki.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy i publikacje związane z Wacławem Iwaniukiem – patronem konkursu. Ponadto wybrane wiersze niektórych autorów opublikowane zostaną w Piśmie Literacko-Artystycznym „Egeria”.

Uzasadnienie:

Autorka tomiku wierszy „Południe o barwie marengo” podejmuje w nim tematykę głęboko zanurzoną w realiach współczesności, różnorodną, wydawałoby się eklektyczną i nic dziwnego, bo takie właśnie jest życie. W lirykach z dezaprobatą wypowiada się o naszej cywilizacji, penetruje przestrzenie ‘obskurnych zakątków’, które przeoczył Bóg, wyraża niezgodę na świat, w który wpisane są ‘gnomy szperające w jamach śmietnika’ czy „dantejskie kręgi piekła”. A wszystko to zobrazowane, sycące zmysły z odniesieniami do epok minionych w skontrastowanym dialogu odwiecznych bohaterów z podmiotem lirycznym. Obrazy takich wierszy jak: „zielona herbata”, „po godzinach”, „manekiny” czy „Himilsbach” na długo pozostają w pamięci czytelnika po ich lekturze i projekcji wirtualnej. Wiersz otwierający tomik nawiązuje do motywu poety wygnanego. Autor (o pseudonimie „Semantyka srebra”) przywołuje więc słowa Platona: Poetów – fascynatorów (…) wyświecimy z naszego Miasta i echo tych słów powtórzone zostaje po stuleciach, i doświadczone przez Aleksandra Wata.

Anna Piliszewska to poetka-kolorystka wykorzystująca bogactwo tropów stylistycznych, aluzji literackich, ironii; oddziałując na zmysły (stosując m.in. synestezję) przenosi czytelnika w różnorodne plany przestrzenne i czasowe. Zmusza do wysiłku intelektualnego, osadzając swą twórczość w szerokich kontekstach kulturowych. Autorka w zamierzony i niezwykle sprawny sposób stosuje poetykę przesytu na poziomie leksyki i obrazowania. Wykorzystuje motywy oniryczne, wędrowne, przemijania prowadzące wprost do tematów egzystencjalnych o zabarwieniu eschatologicznym i autotematycznym.

Autorka - z zasady - prawie nie używa w wierszach wielkich liter, które mogłyby przytłoczyć wiele ujawniających się w nich znaczeń, także zapisanych kompozycji - wręcz malarskich (jak bańka powietrza wypuszczona przez rybę uniosła na chwile powierzchnię wody). Nawiązanie do literackich bohaterów, filozofów (Platon, Kierkegaard, Nietzche), pisarzy (Wat, Bułhakow, Dante, Schulz) jest podyktowane autonomicznym widzeniem podmiotu liryznego zbiorku poezji „Południe o barwie marengo”. W zestawie wyróżniają się wiersze inspirowane obrazami malarskimi znanych mistrzów. Są to: „burłacy na Wołdze pędzla mistrza Riepina”, „La Infanta Dona Margarita Diego Velazqueza”, „Parabola o ślepcach według mistrza Bruegela” i „widząca – według C. D. Friedricha Kobieta w oknie”.

Mając na uwadze zamiłowanie do sztuk plastycznych – zwłaszcza do malarstwa impresjonistów z paryskiej galerii d’Orsay – patrona konkursu, wiersze zestawu „Południe o barwie marengo” znakomicie korespondują z motywami i sztukę poetycką Wacława Iwaniuka. Szaro-czarna z jasnymi cętkami - taka jest kolorystyka tkaniny marengo. W omawianym tomiku poetyckim Anny Piliszewskiej to kolorystyka zdecydowanie atrakcyjna.

Na tym protokół zakończono.

okladka_small