Nabór na wolne stanowisko pracy
czwartek, 24 listopada 2011 11:55

Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu

ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- instruktor

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe o specjalności animator kultury z przygotowaniem pedagogicznym.

 2. Podstawy obsługi komputera.

Zakres obowiązków:

 1. Inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej.

 2. Organizowanie zajęć świetlicowych (koła, ogniska).

 3. Wykonywanie wystaw i ekspozycji.

 4. Poszukiwanie i analiza możliwości aplikowania o środki pozabudżetowe na działalność domu kultury z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).

 2. List motywacyjny.

 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

 4. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy

 5. Kserokopia dowodu osobistego.

 6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a,

lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu

ul. Szpitalna 15a

22-130 Siedliszcze

Informacje o przebiegu i wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie GOK Siedliszcze.

Wymagane dokumenty należy składać do 16 grudnia 2011 r..

Dokumenty, które wpłynęły po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. 

Galeria

 

phoca_thumb_m_2

Galeria - Siedliszcze stare fotografie

mkidn_01_cmyk

 

mak_plus200 

Znajdź nas na facebooku

gok_facebook