phoca_thumb_m_2

Galeria - Siedliszcze stare fotografie

mkidn_01_cmyk 

mak_plus200 

VI Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych

W dniach 9-10 stycznia odbył się w lubelskim Domu Kultury LSM VI Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych

1 

 

 

Głównym celem przeglądu jest ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultywowanie tradycji corocznych spotkań amatorskich zespołów kolędniczych.

W tegorocznej edycji udział wzięło 35 zespołów śpiewaczych i grup kolędniczych. Zespół Siedliszczanie znad Wieprza otrzymał wyróżnienie.

 

 1 2 

1a 2a 

3a